ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА:

Категория Твк колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини

Категория Твк-З  –  специализирана и специална самоходна земеделска техника

Категория Твк-M специализирана и специална самоходна мелиоративна техника/машини за земни работи

 

ГОРСКА ТЕХНИКА:

Категория Тпс – преносима и стационарна горска техника – моторни триони и храсторези

Категория Тпс – преносима и стационарна горска техника – въжени линии

Категория Тпс –  преносима и стационарна горска техника – гатери и гатер-банцизи

Категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника

Упражняване на професия по Управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки по Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност

 1. МАШИНИСТ НА МОСТОВИ И КОЛОВОЗИ КРАНОВЕ:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

 1. МАШИНИСТ НА ПОРТАЛНИ КРАНОВЕ:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

 1. МАШИНИСТ НА КУЛОКРАНОВЕ:

а) I степен – за кранове с товарен момент над 160 тонметра;

б) II степен – за кранове с товарен момент до 160 тонметра;

 1. МАШИНИСТ НА КРАНОВЕ, СТРЕЛКОВИ ТИП, МОНТИРАНИ НА АВТОМОБИЛИ ИЛИ НА САМОХОДНИ ИЛИ НЕСАМОХОДНИ ШАСИТА

а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

 1. МАШИНИСТ НА БАГЕРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАБОТА С КУКА, ГРАЙФЕР ИЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТ

а) I степен – за кранове с товароподемност над 32 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 32 тона;

 1. МАШИНИСТ НА КАБЕЛНИ КРАНОВЕ, ДЕРИК КРАНОВЕ И ДРУГИ КРАНОВЕ СЪС СПЕЦИАЛНА КОНСТРУКЦИЯ:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

      7. МАШИНИСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КРАНОВЕ И ДРУГИ ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МОНТИРАНИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ РЕЛСИ

а) I степен – за кранове с товароподемност над 50 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 50 тона;

 1. МАШИНИСТ НА ЩАБЕЛНИ КРАНОВЕ
 2. МАШИНИСТ НА ВЕЛОСИПЕДНИ КРАНОВЕ

 

Упражняване на професия по ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ по Наредба № 2  от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване за правоспособност

 1. МАШИНИСТ НА КОТЛИ С НИСКО НАЛЯГАНЕ. Има право да обслужва парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С.
 2. МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ III, II и I степен. Има право да обслужва всички видове котли с изключение на енергийните, както следва:

III степен – котли с нагревна повърхност до 250 кв.м вкл.;

II степен – котли с нагревна повърхност до 1000 кв.м вкл.;

I степен – котли с неограничена нагревна повърхност.

 1. МАШИНИСТ НА ЕНЕРГИЙНИ КОТЛИ. Има право да обслужва всички видове котли. Няма право да обслужва енергиен блок, състоящ се от котел и турбина.
 2. ОПЕРАТОР НА ЕНЕРГИЕН БЛОК. Има право да обслужва всички видове котли, а също и котли, работещи в блок с турбина.
 3. МАШИНИСТ НА КОТЛИ С УТИЛИЗАТОРИ

Упражняване на професията МОНТЬОР ПО МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ, по Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност

МОНТЬОР ПО МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ – I, II, III степен

Електронно запитване