„Авалон-52” ЕООД

ЦПО към „Авалон-52“ ЕООД разполага със 140 лицензирани професии и 325 специалности към тях. Професиите и специалностите, по които предлагаме различните форми на обучение можете да научите в рубрика ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ и на сайта на Националната агенция за професионално обучение и образование.

 

Стремежът на екипа на ЦПО към „Авалон-52“ е да отговори на най-новите тенденции в образованието от концепцията „Европа 2020 – учене през целия живот“.

Предлаганата схема на обучение е отворена и непрекъснато се обновява, за да отговори на – пълно на стопанските аспекти за развитие на икономиката и на човешкото знание в нашия взаимосвързан свят.

В програмния период 2007-2013 г. „Авалон-52“ организира и проведе безплатни обучения от Програмата за развитие на човешките ресурси по схемите „Развитие“, „Аз мога“ и „Аз мога повече“ и от Програмата за развитие на селските райони, мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“.

Професионално ориентиране и обучение е предоставено и при реализацията на 12 общински и 26 фирмени проекти, по които „Авалон-52“ ЕООД е партньор.

ЦПО към „Авалон-52“ ЕООД организира курсове за земеделски производители  и за работещи в земеделски аптеки и складове по Растителна защита. Обучението е 30 часа и се провежда в населеното място, където се сформира група, не по-малка  от 30 души. Програмата за обучение, както и Удостоверението за успешно завършен курс са  утвърдени от КОНТРОЛНИЯ ОРГАН – Българската агенция по безопасност на храните. Без  удостоверение за завършен курс селскостопанските аптеки и складове нямат  право да продават препарати  на земеделски производители. Удостоверението, което се получава, важи за следващите 10 (десет) години.

Глобата за нередовни потребители без удостоверение за успешно изкаран курс за физически лица е от  600 до 1400 лв., за юридически лица е от 800 до 2600 лв.

Image module
Image module
Image module

ЦПО към „Авалон-52” ЕООД организира курсове по „Хуманно отношение към животните“. Обучението е 30 часа и се провежда в населеното място, където се сформира група, не по-малка  от 30 души. Програмата за обучение,  удостоверението за успешно завършен курс, както и тематиката на специализираните курсове са утвърдени от контролиращия орган – Българската агенция по безопасност на храните. Според спецификата на дейността всеки обучаван може да избира курса, в който ще участва:

 • Програма за хуманно отношение към животните – обучение за фермери
 • Гледачи в животновъдни обекти
 • Настаняване на животни в различни бази
 • Кланици за селскостопански животни
 • Транспортиране на животни
 • Спортни бази за животни
 • Пазари и изложби за домашни любимци и екзотични животни
 • Обекти и лаборатории с опитни животни
 • Приюти и хотели за животни
 • Зоомагазини за домашни любимци и екзотични животни
 • Циркове и зоопаркове за животни-артисти

ЦПО към „Авалон-52” ЕООД организира в средищните центрове специализирани курсове „Пробовземач“, които покриват изискванията на контролиращия орган – Българската агенция за безопасност на храните, за квалификацията на специалистите, които ще бъдат назначени, за да „въвеждат специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагането на пазара на мляко и млечни продукти“. Обучението е 30 часа и се провежда в населеното място, където се сформира група, не по-малка  от 30 души. Без удостоверение за успешно преминато обучение никой няма права на пробовземач –  да взема, съхранява и транспортира сурово краве мляко.